beeldend kunstenaar

Nature morte Overzichtstentoonstelling

Site-specific werk Vrije Academie

 

Een andere vorm van aantasting, maar dan wel een directere, manifesteert zich in een werk van gips dat op diezelfde foto te zien is. Het is een deel van een gezicht met een verwrongen schreeuw. Door de sterke kadering wordt de expressie van het werk vergroot. De emotie die uit het gezicht spreekt is zeer intens en versterkt die van het vilten werk op de achtergrond. Ze vinden een echo in elkaar.