beeldend kunstenaar

Do you see it, it doesn’t see you

Bomen weerspiegelen tijd. Een dwarsdoorsnede van een stam vertelt onderzoekers alles over de aarde en haar geschiedenis. In de bast en jaarringen tekenen zich de sporen af van perioden van overvloed en schaarste, ijstijden, overstromingen en bosbranden. 


Anna J. van Stuijvenberg is gefascineerd door de stille krachtmeting tussen wildernis en cultuur. In haar werkplaats knipt ze robuust, onverwoestbaar synthetisch vilt tot sensitieve installaties waarin de toeschouwer kijkt naar een gelaagd landschap van onwrikbaar en tegelijkertijd hypergevoelig weefsel. 


De installatie Do you see it, it doesn’t see you op uitnodiging van het Textiel Museum in Łódź (Polen), in het kader van de Internationale Textiel Triënnale van 2016. Łódź is een stad met een rijke en bewogen geschiedenis die gekenmerkt wordt door razendsnelle (industriële) ontwikkeling en economische bloei, oorlog en bezetting, genocide, vernietiging van cultureel erfgoed, communistische overheersing en de transformatie naar democratie. 


Aanleiding voor Do you see it was een geknotte treurberk in één van de stadsparken van Łódź in wiens grillige vorm van Stuijvenberg de tweespalt tussen veerkracht en verminking terugzag. 


In haar werk hebben bomen al vaker geleid tot het bouwen van installaties, waarbij ze fungeren als mediërende figuren tussen de mens die zich Master of the Universe waant en de woekerende wereld waarmee hij onlosmakelijk verweven is. Inmiddels is een landkaart ontstaan met daarin bomen als coördinatiepunten in het landschap en de tijd, als stille houten geheugens in wiens binnenste onze geschiedenis nauwkeurig wordt opgeslagen. 


Tekst credits: Cornelie Samsom