beeldend kunstenaar

MAKERSMOMENTEN

Kunstgarage Franx, Vlamingstraat 1-3, Zoetermeer

18 nov. 2023 - 30 dec. 2023.


over

Kunstenaar Anna J van Stuijvenberg is gefascineerd door plekken waar mens en natuur zichtbaar met elkaar verweven zijn. Overwoekerde ruïnes of oergewassen in gecultiveerde gebieden vormen de aanleiding voor gelaagde landschappen die een even besloten als uitgestrekte nieuwe ruimte vormen.  

In de groeiende en grillige vormen kan de toeschouwer stammen of struiken herkennen maar ook vlekken, zwarte gaten of de doorsnede van een bot. Huid, volume, vorm en diepte doemen op en verdwijnen weer in een ritme van detaillering en leegte, vergezicht en anatomie, ijle spookhuid en ruwe bast. Publiek kan kijken naar een landschap, naar bomen of naar weefsel. Afhankelijk van de lichtinval en de positie van het eigen lichaam ontvouwt zich een vertakte werkelijkheid waarin micro en macro, cellen en sterren elkaar in evenwicht houden.  

De contemplatieve gewassen van van Stuijvenberg zetten aan tot reflectie op onze waarneming en de omgang met de wereld om ons heen. Beschouwen we natuur als fysisch gegeven, als romantisch reservaat of als een deel van onszelf? Haar landschappen nodigen uit onze zintuigen en verbeelding open te zetten, om zo te ervaren dat zien verder gaat dan letterlijk kijken.

Tekst credits: Cornelie Samsom